Nyheter24 bäst på sociala medier

Nyheter24 logo

 

PRESSMEDDELANDE – GÖTEBORG & SEATTLE, USA – 23 januari, 2015.

Nyheter24 är överlägsen etta när Eljester och amerikanska analysbolaget Rival IQ rankar svenska nationella nyhetsmediers arbete i sociala medier i Rival Results Index (RRI). På andra och tredje plats kommer Dagens Nyheter respektive Expressen.

– Det märks verkligen att Nyheter24 har ett digitalt DNA i hur de med framgång rör sig över de fyra kanaler vi har analyserat, medan de mer traditionella bolagen har märkbart svårt att lyckas utanför Facebook, säger Markus Pettersson från Eljester.

Mätningarna avslöjade att de nationella medierna i Sverige blir alltmer sociala, och använder flera sociala nätverk för att nå publiken och utöka journalistiskens räckvidd. Twitter och Facebook är dominerande som de enda två nätverk som används av alla medier i analysen, med Facebook som klar ledare i att driva engagemang. För de medier som använt Instagram visar resultaten på hög potential.

RRI är ett poängsystem som syftar till att ge en datadriven syn på ett varumärkes prestation i sociala medier på en given marknad. Bland mätpunkterna märks bland annat närvaro och publik, samt total, snitt och toppar i engagemang. Vilken typ av innehåll och hur exakt respektive företag bygger relationer i kanalerna bedöms inte. I den här mätningen har RRI för 15 svenska nationella nyhetsmedier analyserats under fjärde kvartalet 2014 (1 oktober till 31 december).

Nyheter24 fick 32 av maximalt 40 poäng, och rankas därmed som relativt överlägsen etta. Här följer topp tio:

 1. Nyheter24, 32 poäng
 2. Dagens Nyheter, 24
 3. Expressen, 23
 4. TV4 Nyhetsmorgon, 23
 5. Aftonbladet, 22
 6. ETC, 22
 7. TV4 Nyheterna, 22
 8. Omni, 20
 9. Metro, 20
 10. Svenska Dagbladet, 18

(Utanför topp-10: SVT Nyheter, The Local, Sveriges Radio Ekot, Magasinet Filter och Fokus)

Se hela topplistan och alla poäng i den kompletta rapporten på RivalIQ.com.

En av de största överraskningarna i analysen är det höga engagemanget på Facebook [se bild] och Instagram, som ligger långt över det globala genomsnittet i kanalerna. SVT Nyheter leder med 22,7 i engagemangsgrad, följt av ETC med 12,1. Även den lägsta engagemanget på 1,9 från Fokus ligger i paritet eller högre än genomsnittet engagemang jämfört med ledande varumärken inom exempelvis mode- och fordonsindustrin världen över. Engagemangsgraden definieras som det genomsnittliga antalet interaktioner per tusen följare och inlägg.

Instagram är också visat sig vara en framgångsrik kanal för den svensk pressen, där de som gjort satsningar för att nå ut har nått rekordhöga engagemangsnivåer. Omni hade exempelvis 100 i engagemangsgrad på Instagram, långt över branschgenomsnittet på cirka 20. Noteras bör att Omni i skrivande stund endast har 77 följare – resultatet visar på framgång, men bör tas med en nypa salt och analyseras över tid. Anledningen till att vi valt att inte sätta någon undre gräns för antal följare på Instagram eller YouTube är nyhetsbranschens relativa omognad i nätverken till skillnad mot Facebook och Twitter.

Svenska nyhetsmedier ligger dock långt under genomsnittet i genomslag på Twitter, där ingen når upp i en engagemansgrad på 1,0, som är ett riktmärke för framgångsrika varumärken. De flesta låg i stället långt under 0,50. Detta trots att Twitter är den sociala kanal där de utvärderade mediebolagen är mest aktiva. På resultaten och efter genomgång av inläggen ser det ut som att nyhetsmedierna – till skillnad mot på Facebook och Instagram – fokuserar helt på spridning framför engagemang, vilket dock indirekt påverkar även räckvidden. Motsvarande låga engagemang ser vi på YouTube, som dock överlag används väldigt lite.

I ett fall har en av titlarna fått poängavdrag i RRI. Fram till och med oktober gick Aftonbladet ut med ”dagens twitterfråga”, där följarna kunde svara ja genom att retweeta eller nej genom att göra inlägget ill favorit, i stället för att svara just ”ja” och ”nej”. Att lura publiken till att sprida material och därigenom skapa falskt engagemang genom att utnyttja funktioner till annat än de avsetts för anses oetiskt, varför Aftonbladet tilldelats noll poäng i både engagemang och topp-innehåll på Twitter. Man lade efter mycket kritik tills vidare ned dagens fråga.

RRI med dess relaterade processer och poängsättning genomförs av Rival IQ, ett digital marknadsanalysföretag baserat i USA. Samtliga uppgifter för RRI baseras på Rival IQ:s mjukvara för analys. Eljester är ett Sverige-baserat bolag som hanterar RRI för svenska nyhetsmedier, och gjort urvalet samt en revision av poängsättningen.

För mer information och den fullständiga rapporten ”RRI for Swedish National Media”, gå till  http://blog.rivaliq.com/rri-swedish-national-media-report/.

Poängsättningen

RRI har utvärderat den svenska nationella pressen i åtta huvudkategorier:

 • Närvaro i sociala nätverk
 • Publik
 • Totalt engagemang
 • Engagemangsgrad på Twitter
 • Engagemangsgrad på Facebook
 • Engagemangsgrad på YouTube
 • Engagemangsgrad på Instagram
 • Topp-innehåll på Twitter, Facebook, YouTube och Instagram

Urvalskriterier

I denna rapport har svenska medier med generell och nationell nyhetsrapportering, samt en nationell och/eller internationell publik analyserats. Inga nischade nyhetskanaler inom exempelvis religion, politik, sport eller näringsliv finns med i rapporten. Det officiella kontot för respektive utgivare har valts ut, där dessa saknats har inga nischade konton valts. Som miniminivå har satts en närvaro med minst 5 000 följare på Facebook och 2 000 på Twitter.

De fyra nätverk som analyserats är: Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Google+ och LinkedIn har valts bort, då de av svenska nyhetsmedier inte i skrivande stund nyttjas för publicistik i någon väsentlig mening. För att få poäng i engagemangsgrad finns ett minimikrav på 30 inlägg i respektive kanal under undersökt period, dvs 10 per månad.

Om Rival IQ

Rival IQ är baserat i Seattle (USA) och levererar digital marknadsanalys med en inriktning på konkurrensen. Företagets vision är att förenkla en värld där den digitala marknadsföringen blir allt mer komplex och datadriven, snabbare och mer intelligent. Rival IQ levererar on-demand analys och proaktiva varningar för flera digitala kanaler, inklusive sociala medier och sökmotoroptimering. Med Rival IQ kan marknadsförare på sekunder testa och lära sig vad som fungerar och inte. För mer information, gå till www.rivaliq.com eller följ @rivaliq på Twitter.