Nyhetsmedier för en värld i förändring

Det är dags att ta ett första spadtag. Det är dags att starta nyhetstjänster för en värld där gränsen mellan medierna och publiken suddats ut, för en värld och människor i ständig förändring. Det är dags att vara annorlunda.

Nu startar vi Eljester, ett bolag som ska bygga plattformar för nyhetsrapportering som stärker de mänskliga rättigheterna såsom de definierats i artikel 1-3 i FN:s allmänna förklaring. Dessa värderingar anser vi vara så grundläggande att vi alla har skyldighet att ta ställning för dem – så även medierna i opinions- och nyhetsjournalistik.

Eljester ska dagligen verka för ett Sverige där du har samma möjligheter oavsett vem du är född som, var du kommer ifrån, vem du älskar eller vad du tror på. Vi är övertygade om att det finns ett behov av oberoende nyhetsmedier som tar ställning för dessa värderingar på ett tydligare sätt än andra gör idag.

Vi tror inte på det traditionella upplägget, där värderingarna oftast bara syns i en partipolitiskt knuten ledarspalt eller en förlupen krönika vid en specifik händelse. Vi tycker inte inte att de bara ska synas i en kampanj som uppfyller ett särskilt syfte vid en given tidpunkt. Vi vill aktivt medverka till att bygga ett bättre och mer förstående samhälle i allt vi gör. Det är vår ryggmärg och kommer att genomsyra hela verksamheten – från nyheter och opinion till annonser, från redaktion till marknadsföring och försäljning.

Eljester kommer att lanseras på marknader där behoven finns, oavsett om det är en region eller en specifik nisch. Vi ska finnas där vi stärker demokratin. Behoven på dessa marknader är unika. Därför kommer vi att att anpassa våra lösningar efter dessa unika förutsättningar och osentimentalt experimentera för att hitta rätt mix.

Vi har inget arv att förvalta – vi bygger något nytt. Vi fokuserar inte på kanaler – vi är inte tidning eller digitalt först. Vi fokuserar på att sätta ett avtryck – vi är demokrati först.

1 juli 2014

Markus Pettersson
Grundare av Eljester

Läs också:
16 juli: ”Eljester börjar i Norrbotten
25 juli: ”Nu lanserar vi Eljester

markus@eljester.se
@LexMarkus
070-521 99 11